Σκάλες Μοναδικής Εφαρμογής και Δημιουργίας από τους Πρωτοπόρους της Αγοράς.

Η Συντήρηση του ξύλου είναι μία  εργασία  που απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις λόγω των ιδιαίτερων κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν στον Ελλαδικό χώρο και που αφορά πρώτα απ όλα  α. την κατασκευή β. την τοποθεσία και τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή και γ. το είδος της ξυλείας που χρησιμοποιήθηκε.

Η εταιρεία Μανούσος παρέχει ειδικές οδηγίες συντήρησης για τα έργα τα οποία κατασκευάζει τα οποία σαν ειδικές κατασκευαστικές εφαρμογές που είναι, απαιτούν και ειδικές οδηγίες συντήρησης

Προσοχή.  Σε καμία των περιπτώσεων οι οδηγίες συντήρησης δεν αποτελούν τυποποιημένο έντυπο και γενική στρατηγική αντιμετώπιση για όλες τις κατασκευές

Οι οδηγίες συντήρησης παραλαμβάνονται με την εξόφληση του προϊόντος και αφορούν αποκλειστικά το είδος που περιγράφεται στο τιμολόγιο η την απόδειξη. Το έντυπο της συντήρησης αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εγγύησης του προϊοντος και πρέπει να τηρέιται με σχολαστικότητα.


Η εταιρεία Μανούσος παρέχει εγγύηση 30 ετών σε όλες τις κατασκευές που παράγει. Η εγγύηση δίδεται με την παράδοση και αφού το προϊόν ελεγχθεί σχολαστικά.
Η εγγύηση διαμορφώνεται σύμφωνα με την ιδιαιτερότητα της κάθε κατασκευής και καλύπτει ολόκληρη την παραγγελία που περιγράφεται στο τιμολόγιο η στην απόδειξη λιανικής πώλησης και ισχύει εφ’ όσον οι οδηγίες συντήρησης που έχουν δοθεί τηρούνται με σχολαστικότητα. Παύει δε να ισχύει και ακυρώνεται αυτόματα σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης από πρόσωπα μη εξουσιοδοτημένα από την εταιρεία Μανούσος
Το έντυπο της εγγύησης συνοδεύει το έντυπο της συντήρησης που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εγγύησηςΣυντήρηση μη εταιρικών προϊόντων

Η εταιρεία Μανούσος μέσα απο την πολύχρονη εμπειρία της είναι σε θέση να αναλάβει την επισκευή και συντήρηση οποιασδήποτε κατασκευής η οποία παρουσιάζει πρόβλημα και μέσα απο τη διαδικασία αυτή να εγγυηθεί για το αποτέλεσμα και το χρόνο ζωης της

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύμφωνη γνώμη του κατασκευαστή του έργου ή αναληψη αυτής της υποχρέωσης απο τον εργοδότη του έργου